امنیت غذایی و برنامه ریزی و نظارت سازمان دامپزشکی و دستگاههای ذی ربط جهت کنترل قیمت گوشت

 

تصویر سفر به آی اف سی نوا ژاوانچینا . این کشتارگاه مورد تایید قرار گرفت.

علاوه بر مباحث بهداشتی و امنیت غذایی ، برنامه ریزی و نظارت سازمان دامپزشکی و دستگاههای ذی ربط جهت کنترل قیمت گوشت نیز می تواند موثر واقع شود:

  1.  توزیع تقاضاهای بازار ایران در کشتارگاههای کمتر شناخته شده و منطبق بر استانداردهای آی وی او.
  2. تسهیلات در برخی قوانین و شرایط گوشت وارداتی بمنظور تسریع فرایند، بدون عدول از شاخص های بهداشتی.

طی دستو العملی که اخیرا توسط جناب آقای دکتر طاهریان سرپرست ناظرین بهداشتی برزیل به کشتارگاههای طرف قرار داد ایران و ناظرین مستقر ابلاغ شده است انتظار می رود، شاهد کنترل قیمت بصورت موثر تری در سفارشهای جدید ایران باشیم.

همچنین شکستن انحصار تولید در شرکتهای بزرگ نیز سیاستی است که به این مهم کمک می نماید.

اطلاعات تکمیلی را در فایلهای زیر مشاهده فرمایید:

1 نظر on امنیت غذایی و برنامه ریزی و نظارت سازمان دامپزشکی و دستگاههای ذی ربط جهت کنترل قیمت گوشت

  1. This weblog is certainly fairly useful considering that I’m with the second making an online floral site – even though I’m only starting up out consequently it is genuinely rather little, nothing at all similar to this website. Can hyperlink to some with the posts right here because they are really. Many thanks considerably. Zoey Olsen

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here