حضور سفیر محترم ج ا ایران جناب دکتر سقائیان درجلسه بازرگانان ایرانی در سائوپائولو

در این جلسه انجمن موسسین شورای عالی ایرانیان انتخاب گردیدند و جهت پیگیری  مراحل قانونی تاسیس شورا معرفی شدند. این جلسه روز پنجشنبه جون 2- 2018 در محل سالن اجتماعات هتل ماکسود پلازا در سائوپائولو با حضور ایرانیان و سفیر محترم و جناب آقای تاجیک کنسول محترم و جناب آقای شهبازی معاونت بازرگانی سفارت برگزار گردید.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here