سخنرانی روانشناس شیعه با عنوان”فرا روانشناسی و ادیان” در مرکز سلام برزیل

دکتر ویتور آرفیننگو روانشناس سیعه برزیلی از فراروانشناسی بعنوان مویدی در مقابل موج آتیسم یاد نمود

IMG-20151010-011578در این جلسه سخنرانی که در مرکز سلام برزیل و با حضور نومسلمانان برزیلی  برگزار گردید، دکتر ویتور آرفیننگو به تشریح روند رشد علم پارا سایکولوژی پرداخت و با بیان تاریخچه تحولات تحقیقات علمی و یا شبه علمی در این حوزه ،گوشه ای از تجربیات خویش را در برخود با این پدیده بیان نمود و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داد.

این روانشناس نو مسلمان شیعه وعضو مسلمان مرکز تحقیقات فراروانشناسی برزیل IPQ می باشد و سالهاست در این حوزه تحقیق و تدریس می نماید.

فراروانشناسی یا پارا سایکولوژی شاخه ای جدید از علوم است که می کوشد به توجیه پدیدهایی بپردازند که با قوانین معمول و شناخته شده فعلی قابل توجیه نیست.

فراروانشناسی ویکی پدیای فارسی

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here