درخواست دادگاه عالی انتخابات برزیل برای بررسی هزینه های انتخاباتی دیلما هوسف

Untitledحزب شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری پ اس دو ب خواهان برارسی 4 ماه تبلیغات قبل از انتخابات شد که مورد تایید دادگاه قرارگرفت.

پ ت حزب رئیس جمهور فعلی وجود تناقضات عمقی در اسناد را رد نموده است.

هزینه های کلی تبلیغات این دوره 70% نسبت به دوره های قبل رشد داشته است.

دو نفر اول رقابتها حدود 200 میلیون یورو هزینه تبلیغاتی داشته اند…که قسمت عمده آن هدایای(بلاعوض!!!) ابر شرکت های تجاری بوده است.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here