استهلال 1393.2014.1435

ESTEHLAL 2014تولد ماه نو ساعت5:10 صبح روز جمعه به وقت سائوپائولو

مختصات هلال ماه رمضان در ساعت 16:58 در غروب 27/6/2014

در سائوپائولو-بین غرب و شمال غربی و نزدیک افق هلال اول ماه موجود می باشد.

بر اساس معیار یالوپ این هلال در منطقه خاور میانه قابل روئیت نیست(منطقه قرمز). در غرب آمریکای جنوبی(قسمتهایی از شیلی) امکان روئیت با تجهیزات وجود دارد.( در اقیانوس بدون تجهیزات هم قابل روئیت است).این هلال در غروب 28 ژوئن در اغلب دنیا بخوبی قابل روئیت است(بجز برخی نقاط نزدیک به قطب شمال).مختصات هلال ماه رمضان 1435-1393-2014

 

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here