دیدار دکتر کمال خرازی و هیات همراه از مرکز اسلامی برزیل و موسسات وابسته

ex (2)دکتر کمال خرازی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران از مرکز اسلامی برزیل و موسسه انتشاراتی الرساله بازدید نمودند.ریس دانشکده و روانشناسی دانشگاه تهران  بهمراه سفیر موسسه فرهنگی اکو جناب آقای محمد رضا حاجی کریم  جباری و سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل جناب آقای دکتر قانع زاده مورد استقبال اعضای مرکز اسلامی برزیل قرار گرفتند.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here