برپایی ایستگاه صلواتی توزیع بروشورهای اطلاع رسانی محرم توسط مستبصرین برزیلی

ashura paolistaبرپایی ایستگاه صلواتی و توزیع بروشورهای اطلاع رسانی محرم توسط مستبصرین برزیلی  بهمت موسسه سلام برزیل در روز یازدهم محرم همزمان با روز اعلام جمهوری برزیل در خیابان معروف پائولیستای برزیل انجام گرفت.

در این مکان برای مشتاقان مطالبی در مورد اعتقادات اسلامی و بالاخص قیام عاشورا  ارائه گردید.

و به تشنگان آب خنک تقدیم شد…

دکتر پائولو هیلوی مسیحی محقق اسلام شناسی دانشگاه ریودوژانیرو هم آمده و کمک میکرد….

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here