رئیس جمهوری خاکی اروگوئه ودیدار با مبلغ مذهبی ایرانی!

uruguaiخوزه موهیکا رئیس جمهوری ساده زیست کشور سه و نیم میلیون نفری  اروگوئه با مبلغ مذهبی ساکن این کشور(حجت الاسلامی و المسلمین  فلاح) در خانه خود در مزرعه ای در مونته ویدئو دیدار نمود.

ضمنا آقای رئیس جمهور عضو سابق جنبش ملی آزادسازی توپاماروی اروگوئه  است که فیلم حکومت نظامی 1972 راجع به عملیات  دهه هفتاد آنها ساخته شده است

لینک فیلم حکومت نظامی در یوتیوب  جالب است که حکومت دیکتاتوری پینوشه در شیلی بازیگران این فیلم را دستگیر و شکنجه نموده است!

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here