مراسم 44 امین سالگرد تشکیل بیت دروزیان موحد در برزیل

در این جلسه که در مکان بیت دروزیان در سانتانا سائوپائولو قرار داشت ، رهبران مسلمان شیعه و سنی رهبر مسیحیان ارتدکس و مارونی و کنسول لبنان و سوریه و جمعی از مقامات سیاسی و اجتماعی حضور داشتند.

دروزیان خود را مسلمان میدانند ولی دارای گرایشات باطنی هستند. تناسخ از اعتقادات ایشان است.دروزیان برزیل از کشورهای لبنان سوریه فلسطین و اردن به برزیل مهاجرت نموده اند.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here