7 ژوئن 2012 کورپوس کریستی ،جسم مسیح تعطیل رسمی برزیل

کورپوس کریستو Corpus Christi عبارتی لاتین بمعنای جسم مسیح یا   Corpo de Cristo  است.جشنی مهم می باشد که از قرن 13 معمول شده است. حضور در این خطبه یا Missa برای کاتولیکهای معتقد اجباری است

علاوه بر مذهب کاتلیک در مذاهب مسیحی آنگلیکن و لوتری هم گرامی داشته می شود- در روز پنجشنبه پس از روز یکشنبه تثلیث مقدس Santíssima Trindade گرامی داشته می شود. نانی که در عشای ربانی یا Eucaristia خورده میشود کنایه از جسم مسیح است که قرار است با خورنده ممزوج شود…!!!

در برخی شهرهای سنتی فرشهای های رنگین پهن می شود و مسر راهپیمایان تزئین میشود-

در این روز مسیحیان کاتلیک و پروتستان منتظر بازگشت مسیحیند..تاکید بربازگشت مسیح جزء باورهای محوری گرایشهای اوانجلیکی و پارا پرتستانتی است..

  1. موعود گرایی در مسیحیت سایت حق الحقیق

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here