دیدار سفیر محترم جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی برزیل

جناب دکتر قانع زاده و جناب آقای زنجانی با حضور در مقر مرکز در جریان فعالیتهای اخیر فرهنگی مرکز اسلامی برزیل(بالاخص حوزه فیلم و رسانه)  قرار گرفتند. ایشان ضمن ایراد سخنانی به لزوم هشیاری در مقابل شبکه رسانه ای عظیم غرب را متذکر شدند .

انسان خاضع و بلند مرتبه ایست…با کمی ته لهجه یزدی…برای ایشان آرزوی موفقیت داریم..ولو اینکه شروع کار پرتنش بوده است…

خلاصه سوابق جناب آقای محمد علی قانع زاده

 

سوابق مسئولیتی:

1362: ورود به وزارت امور خارجه: کارشناس کنسولی

1364-1362 سرپرست کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو

1368-1364: نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو

1371-1368: معاون اداره اسناد و آرشیو

1376-1371: رئیس اداره اسناد و آرشیو

1380-1376: سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیجریه

1380: رئیس اداره اول افریقا

1382-1380: مدیرکل افریقا

1387-1382: سفیر جمهوری اسلامی ایران در افریقای جنوبی

1390/8/8-1387: مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه

1390/11/12-1390/8/8: مشاور وزیر امورخارجه

از بهمن 1390: سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل

آشنایی به زبان خارجی:

-انگلیسی

– اردو

تحصیلات:- فوق لیسانس علوم سیاسی– فوق لیسانس ریاضیات

Click Here