قهرمان ملی و شهید برزیل “چیرا دنتیس” Tiradentes

1746-1792 Joaquim José da Silva Xavier   رهبر معدنکاران ناراضی ایالت میناس جرایسکه از پرداخت مالیات به سلطنت پرتغال خودداری کردند و خواستار استقلال میناس جرایس و برزیل شدند. او3سال در زندان بود و در 21 آوریل 1792 میلادی در ریودو ژانیرو در سن 45 سالگی اعدام شد و بدنش قطعه قطعه شده و برای سرکوب اعتراضات و عبرت مردم تکه های بدنش را به اقصی نقاط برزیل فرستادند و به مردم نمایش دادند. او را یکی از بزرگترین قهرمانان راه استقلال برزیل می خوانند. 150 سال پس از مرگ او برزیل به استقلال دست یافت.او سیاستمدار دندانپزشک ومعدنکار و تاجر بود.

قیام معدنکاران متاثر از تعلیمات فراماسونری بوده است و نمادهای ماسونی در پرچم این ایالت (میناس جرایس)بوضوح دیده می شود-بنقل از منابع تاریخی برزیل

21 آوریل از تعطیلات رسمی برزیل است

یک فیلم آموزشی مرتبط با چیرادنتس در یوتیوب

Click Here