مصاحبه با تونی کرولو خبرنگار پرس تی وی و هیسپان تی وی در برزیل

مجری خبری تلوزیونهای برزیل با حضور در مرکز اسلامی برزیل ضمن آشنایی با فعالیتهای انتشاراتی و فرهنگی در جریان برخی پروژه های مختلف فرهنگی و اقتصادی مسلمانان برزیل قرار گرفت ….. وی دارای سابقه کار در سی بی اس و سی ان ان آمریکا است و اکنون مشغول در سی ان تی برزیل و هیسپان تی وی و پرس تی وی ایران است…

از او در مورد سلطه رسانه ای مافیای صهیونیستی در جهان پرسیدیم و اینکه درست است بگوییم  ” در معبد رسانه های جهان معاصر هر روز حقیقت به پای پول قربانی می شود” شنیدن جوابهای کسی که سابقه حضور در این مافیا را داشته جالب است

بنظر می رسد با گسترش فعالیت هیسپان تی وی در جغرافیای اسپانیولی زبان و ارتباط تنگاتنگ این زبان با پرتغالی شاهد رفلکسهایی از کانونهای رادیکال  قدرت خواهیم بود…که میطلبد سیاستگذاران هیسپان مراقب بازی در حیاط خلوت باشند…و از تجربه های گذشته بهره گرفته شود ..

فیلم مصاحبه با رونی کورولو خبرنگار هیسپان تیوی و پرس تیوی برزیل در مرکز اسلامی برزیل در یوتیوب

Click Here