محاسبه دقیق قبله مونته ویدئوی اروگوئه توسط دکتر باشی

آقای دکتر باشی قبله ساختمان محل اقامت خود را دقیقا محاسبه فرمودند

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here