پروژه تولید اولین نرم افزار معارف شیعی به زبان پرتغالی

با همکاری مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي ایران و مرکز اسلامی برزیل اولین نرم افزار معارف شیعی به زبان پرتغالی تولید خواهد شد… لازم به ذکر است مرکز تحقیقات رتبه اول تولید نرم افزارهای اسلامی در جهان را داراست و ومرکز اسلامی برزیل نیز بزرگترین بانک مکتوب کتب شیعی به زبان پرتغالی را ایجاد نموده است..رئیس هیات امنای این مرکز تحقیقات آیت لله لاریجانی میباشد و برکات بسیاری در زمینه تفسیر فقه و علوم مختلف اسلامی عرضه نموده است تنها در مجموعه جامع التفاسیر نور قران به 27 زبان و 184مجموعه تفسیر گرد آمده است .بیش از 400 نرم افزار تخصصی از سال 1368 تا کنون تولید شده است….موسس این مرکز  مقام معظم رهبری می باشند…ان شاءلله خیر است

 

Click Here