2 نوامبر تعطیل رسمی برزیل :روز مردگان یا ارواح فینادوس

2 نوامبر: جیا دوس آلماس (روز ارواح)- فینادوس(مردگان : تمام شدگان)

در این روز کاتولیک ها به قبرستان ها می روند و با اهدای دسته گل و قرائت دعا و روشن کردن شمع توزیع خوراکی های مخصوص این روز نسبت به آنها ادای احترام می کنند.این مراسم چندین قرن پس از مسیح باب شده است و کلیسا هم از آن حمایت کرده و نهایتا در قرن 13 هم روز 2 نوامبر برای زیارت اهل قبور وضع شده.روز یک نوامبر هم روز زیارت تمام قدیسان (اولیا الهی) بوده است. کاتلیک ها با استناد به عباراتی از کتب مقدس به اهمیت این روز اشاره می کنند.

بچه ها لباسهای ترسناک می پوشند وبا یک کیسه  به درب خانه های همسایه ها می روند و طلب شکلات و هدایا می کنند.

کلا برزیلیها دنبال این هستند بهانه ای پیدا کنند که جشن و شادی برقرار شود…گریه و عزا خبری نیست

کلیسای پروتستان واوانجلیک زیارت قبور را شرک می خواند…و معتقدند مبنایی در کتاب مقدس ندارد.. و طلب شفاعت از ارواح اولیا و گذشتگان را رد می کنند و میگویند فقط ایمان شخص باعث رستگاری اوست.

در مکزیک جشن بزرگی در این روز با انواع ماسکهای عجیب و غریب برگزار می شود.

 
Click Here