ریودو ژانیرو و نمایشگاه کتاب بین المللی و ملاقات با شیخی سمپات

شیخ احمد صلاح الدین از ریودر مسجد  نور ریو Masjid El Nur  Mesquita da Luzکه ساختمان آن در حال تکمیل است با ادریس آشنا شدیم.این مسجد اهل سنت در 1959 تاسیس شده است.نماز جمعه 100 نفره است (ریو 7میلیون جمعیت دارد).80% نمازگزاران مستبصرند و زنها بیشترند.

همچنین با استاد دانشگاه پائولو Professor Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto که تحقیقات مختلفی در اسلام و شیعه دارد ملاقاتی داشتیم وی استاد دانشگاه بوستون آمریکا و فدرال ریودو ژانیرو است..سفری به ایران و سوریه داشته است و کمی عربی میداند…وی مسئول هسته تحقیقاتی خاورمیانه در دانشگاه است.

از نمایشگاه ریو هم بازدید کردیم..پانزدهیم دوره نمایشگاه است.یک سال در ریو یکسال در سانپاولو..بنظر وسیعتر از سانپاولو می آمد..با مسلمانان هم  دیدار داشتیم..شیخی مستبصر برزیلی بنام اسماعیل که قبلا کشیش بود حالا مسلمان شده آمد و گفت که در گاریبالدی با یک شیخ ایرانی بنام خالدی فر ملاقات داشته..همان موقع تلفنم زنگ زد و حاج آقا خالدی فر پشت خط بود…این را هم می گذاریم به حساب احتمالات خیر…

وقت نمی شد به قرار آخر برسیم یک شیخ بنام Ahmad Mohammad Sheikh Salah Al-Din  که یک برزیلی مستبصر است… وی مسئولFederação dasEntidades Muçulmanas do Rio de Janeiro  است. خودش بلند شد با زن و بچه آمد فرودگاه که ما را ببیند وی با روی باز..گفت که مخلص حاج محمود و ایران را کشور مستقل اسلامی میداند است و راهپیمائی ها و همایشهای زیادی را در ریو راه اندازی کرده است..ضد تحرکات صهیونیستی و غیر آن حتی حرکتهایی هم در ماجرای سفر عبادی و سکینه رستمی داشته اند….گفت ما می خواهیم شیعه در ریودو ژانیرو نماینده داشته باشد…

ریو شهر قشنگی است…شهر حالت امنیتی داشت …باز بین قاچاقچیان فاولاها و پلیس جنگ شده بود….گویا در ریو عادی است… فیلم در یوتیوب راجع به سفر

2 Comments on ریودو ژانیرو و نمایشگاه کتاب بین المللی و ملاقات با شیخی سمپات

  1. Your type is so special in comparison with a lot of others. Thanks for publishing whenever you possess the possibility,Guess I’ll just make this bookmarked.two

  2. This can be a matter near to my heart cheers, in which are your make contact with facts although?

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here