بازدید از موزه ایپیرانگا و قصر دن پدرو

بهمراه حاج آقا علی جان زاده و دکتر موسی پور و دکتر رضامندی بازدیدی داشتیم

حاج آقای علی جان زاده 6 ماه اینجا بودن و تجربیات جالبی از بازدید کشتارگاههای مختلف دارن

روی طرح کدکس حلال هم کارهای جالبی کردن

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here