کورپوس کریستی 23 ژوئن-تعطیل رسمی برزیل

کورپو کریستو Corpus Christi عبارتی لاتین بمعنای جسم مسیح است.جشنی  مهم است که از قرن 13 معمول شده است. حضور در این خطبه یا Missa اجباری است

علاوه بر مذهب کاتلیک در مذاهب مسیحی آنگلیکن و لوتری هم گرامی داشته می شود-در روز پنجشنبه پس از روز یکشنبه تثلیث مقدس   Santíssima Trindade  گرامی داشته می شود. نانی که در عشای ربانی Eucaristia خورده میشود کنایه از جسم مسیح است که قرار است با خورنده  ممزوج شود

در برخی شهرهای سنتی فرشهای  های رنگین پهن می شود و مسر راهپیمایان تزئین میشود-

در این روز مسیحیان کاتلیک و پروتستان منتظر بازگشت مسیحیند..

فیلمی از کلیسای نواسینیورا اپارسیدا در روز کورپوس کریستی

2 Comments on کورپوس کریستی 23 ژوئن-تعطیل رسمی برزیل

  1. Possessing go through this I believed it absolutely was really educational. I enjoy you taking enough time and hard work to place this informative article with each other. I the moment once more uncover myself paying method to a lot time each looking at and commenting. But so what, it had been nonetheless worthwhile!

  2. Way neat, some legitimate factors! I recognize you generating this short article offered, the remainder of the web site can be large top quality. Have a very exciting.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. بزرگترین کلیسای جهان پس از واتیکان در شهر اپارسیدای ایالت سائوپائولو برزیل « یادداشتهای مامورین اعزامی به برزیل

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here