بیانیه مرکز اسلامی برزیل در محکومیت ورود نیروهای نظامی سعودی و امارات به بحرین و کشتار شیعیان

بسم الله الرحمن الرحيم

 خيزشهاي عظيم و تحولات انقلابي و تظاهرات وسيع و بي سابقه که امروز در ميان امت اسلامي و کشورهاي عربي در جريان است، نويد بخش آنست که صبر مردم منطقه از نظامهاي فاسد و فردگرا و بيگانه با حقوق و خواست مردم بسر آمده است. اين اعتراض هاي انفجار گونه و نهضتهاي سراسري ناشي از ده ها سال شرايط ناعادلانه و زندگي مشقت بار مردم و ميل به تغيير و مطالبه حقوق و عزت وکرامت پايمال شده امت بوده است.

 اين مجاهدت و تلاش مردم منطقه  در راه نيل به آزادي و حيات طيبه و اصلاحات و سرنگوني نظامهاو احزاب و افراد خودکامه اي که با تکيه بر غفلت و خلسه  مردمان و در جهل و تاريکي کرامت امت را پاس نداشتند،  مايه بسي افتخار و عزت است.

 ميليونها انسان بستوه آمده در تونس خروشيدند و نظام فاسدي که دهه ها بر گرده مردم سوار بود را واژگون نمودند و در پس آن طوفانهاي تغيير سرزمين فراعنه را درنورديد و ياران و اصحاب طاغوت را به قعر دريا کشيد؛ تندبادهاي خشم مردم به ليبي و اردن و يمن و سعودي و بحرين و مغرب رسيدند و سراسر منطقه را فرا خواهند گرفت تا بگويد که حکومتهايي که اراده مردم را خوار مي شمرند و مشارکت مردم در اداره کشور را برنمي تابند و بيگانه با مردم اند محکوم به نابودي اند. مردمي که جز عدالت و آزادي و حيات با عزت و  رهائي از قيود اشغالگران خواسته اي ندارند.

 در کشور بحرين وضعيت بسيار حادتر و بحراني گرديده است و حکومت آل خليفه و اعوان آن با بکارگيري پليس و قواي نظامي به سرکوب وحشيانه و قلع و قمع بي رحمانه مردم پرداخته است و به خواست تغيير و اصلاح مردم باگلوله و ترور و زندان پاسخي خونين داده اند و با برجاي نهادن صدها شهيد و مجروح حتي از تعقيب مجروحان در بيمارستانها نيز ابايي ندارند و بدتر اينکه با فراخواندن نيروهاي نظامي برخي کشورهاي منطقه از جمله سعودي و امارات از آنها در سرکوب و کشتار مردم بحرين که بصورت مسالمت آميز خواهان تحقق مطالبات خود بوده اند استفاده نموده.که لازم است نسبت اين حرکت ناشايست هشدار و انذار دهيم که بعوض رفع مشکلات، جوانب وخيم آن را گسترده تر مي نمايد.

 مرکز اسلامي برزيل باصدايي بلند خواهان خروج سريع نيروهاي نظامي و اشغالگر سعودي و اماراتي از کشور بحرين است. از حکومت بحرين مي خواهيم که با عقل و منطق، مطالبات مردم خويش را که خشمگين از ظلم و تبعيض هستند برآورده سازد و با عذرخواهي از ملت و تشکيل حکومتي بر پايه حق و عدل و انصاف کفاره معاصي خود را بپردازد.

 از اين نظام و تمامي حکومتهاي منطقه مي خواهيم که با ملتهاي خود آميخته گردند و با استماع مطالبات و مشکلات آنها شکاف ملتها و حکومتها را زايل نمايند و خطر مداخله اجانب در سرزمينهاي اسلامي را مرتفع نمايند.

  ” و قل اعملوا فسيري الله عملکم و رسوله و المؤمنون”

 طالب خزرجي

 دبير کل مرکز اسلامي برزيل

 فروردين 1390 سائوپائولو

2 Comments on بیانیه مرکز اسلامی برزیل در محکومیت ورود نیروهای نظامی سعودی و امارات به بحرین و کشتار شیعیان

  1. Your design is so distinctive in comparison to a lot of others. Thanks for publishing once you possess the possibility,Guess I’ll just make this bookmarked.two

  2. Fantastic submit. I’m struggling with a few these troubles.

پاسخ دادن به Marci Lanza لغو پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here