فیلم مصاحبه با ریاست و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در سفر برزیل

 

با تشکر از مرکز اسلامی برزیل بخاطر تهیه این مصاحبه ها.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here