مسیحیت اوانجلیک

شاخه ای از مسیحیت پروتستان که در قرن 18 در انگلیس پایه ریزی شد.مبانی آن به شرح زیر است

اعتقاد به نیاز به تولد دوباره انسان

بهرگیری از انجیل

اهمیت و حکومت کتاب مقدس

و رستاخیز مسیح

اوانجلیک برگرفته از همان لغت یونانی “انجیل” به معنای مژده است

در اوایل قرن بیستم در آمریکا این واژه معادل با بنیادگرایی بود.

اما امروزه بعنوان واژه ای برای تمیز از تفکرات لیبرالی پروتستانها بکار می رود.

World Evangelical Alliance   WEA   انجمن حامیان اوانجلیک-انجمنی متشکل از   128   ملیت مختلف از حامیان کلیسای اوانجلیک می باشند.

در کل قاره آمریکا دارای دستگاه تبلیغاتی پیشرفته ای هستند. سعی می کنند روی همه طبقات تبلیغ کنند…

در عمل و تئوری اشتراکات وارتباطاتی با صهیونیزم دارند

اوانجلیک های برزیل در سال های اخیر رشد سریعی داشته اند

در نقشه نواحی سبز رنگ مکانهایی است که بالای 20 % اوانجلیک دارد

نواحی قرمز رنگ زیر 5 % است.

طبق آمار رسمی دولت در سال 2000 حدود 26 میلیون اوانجلیک در برزیل وجود داشته که نزدیک 70 درصد آنها از فرق پنتکستال یا خمسینیه (Evangélicas de origem pentecostal  ) می باشند.این طریقه تاکید به دریافت درونی و شخصی  “خدا”  با غسل تعمید در روح القدس دارند. نوعی سلفیگری در شیوه عبادات و مراسم دارند یعنی رجوع به سبک های قرون اول پس از میلا مسیح.

نامهای برخی از کلیساهای آنها در برزیل را می آورم:

 Igreja assembléia de Deus  صنع الله
Igreja congregacional cristă do brasil  انجمن مسیحیان برزیل
 Igreja Brasil para Cristo  برزیل مسیح
Igreja evangelho quadrangular  
 Igreja universal do reino de Deus  پادشاهی جهانی خداوند
Igreja casa da bençăo  خانه رحمت
Igreja Deus é amor  خدا عشق است
Igreja maranata  
Igreja nova vida  زندگی نو

2 Comments on مسیحیت اوانجلیک

  1. بسیار عالی بود. در این باره و نیز درباره مسیحیت و فعالیت های تبشیری آنان در برزیل بیشتر بنویسید.
    http://www.pedar.net

  2. That is a superb guidelines specifically to these new to blogosphere, short and precise information… Many thanks for sharing this a single. A ought to examine write-up.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here