“پائولوکوئلیو “نویسنده رمان “کیمیاگر” یا “او آلکیمیستا ” کیست؟

 پائولو کوئلیو که کتاب هایش از پر فروش ترین کتاب های بیست سال گذشته در تمام جهان بوده است، از پدیده های پایان قرن بیستم به شمار می‌رود.پائولو کوئلیو دیپلم رکورد جهانی گینس را به عنوان نویسنده ی زنده ای که یک اثر او به بیشترین تعداد زبان ها منتشر شده است، دریافت کرده است.

او در جوانی در بیمارستان روانی بستری شده است و تحت درمان با شوک الکتریکی قرار پرفته است.او در رژیم دیکتاتور برزیل نیز مدتی زندانی بوده است.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here