مقايسه قیمت و وزن متوسط گوشت صادراتي برزيل به 4 کشور از 2006 تانوامبر2010 بر حسب تن ( بر اساس گزارش اتحاديه صادر کنندگان گوشت برزيل 2010

ایران امسال رتبه دوم و مصر رتبه سوم است.

روی تصویر کلیک کنید

1 نظر on مقايسه قیمت و وزن متوسط گوشت صادراتي برزيل به 4 کشور از 2006 تانوامبر2010 بر حسب تن ( بر اساس گزارش اتحاديه صادر کنندگان گوشت برزيل 2010

  1. Everything is really open and quite clear explanation of troubles. was truly info. Your internet site is really useful. Many thanks for sharing.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here