میزان کشتار گوساله در فصول اول تا سوم سال 2010 و 2009 و 2008 و 2007

به گزارش منابع رسمی برزیل میزان  کشتار گوساله در فصل سوم 2010 معادل 7.394  میلیون راس بوده است با وزن لاشه 1.770 میلیون تن

منحنی نارنجی رنگ درصد واریاسون سالانه را نمایش می دهد

میزان کشتار طیور در فصل سوم 2010 معادل  1.283  میلیارد  قطعه بوده است که که معادل 3.8 % نسبت به فصل قبل رشد داشته است. 2.785 میلیون تن وزن

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here