نظارت بهداشتی دامپزشکان در خارج کشور ؛ آری یا خیر ؟ – دکتر محمد حسن معصوم زاده جوزدانی ناظر سابق JBS S.A..Barra do Garça

…..در قوانین سازمان دامپزشکی نظارت بهداشتی، تنها در یک مقطع لحاظ نمی گردد؛ بلکه از ابتدا تا انتهای تولید و تا عرضه فرآورده‎های خام دامی می‎بایست این نظارت صورت پذیرد. هزینه های این نظارت در برابر ارمغان کلی آن که سلامت نهائی محصول است بسیار ناچیز و حداقلی از انجام وظیفه این افراد زحمت کش و کم توقع است. برای جلوگیری از تکرار داستان جنجالی گوشتهای آلوده (فارغ از علل بزرگ نمائی آن) که چند سال پیش مدتی در صدر اخبار بود و تبعات بسیاری برای سازمان دامپزشکی داشت، نه تنها این نظارت ضروری است بلکه غیر قابل چشم پوشی تحت هر شرایط است.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here