“سان پائولو “یا “پائولوی قدیس” یا “پولس رسول” یا “شائول یهودی “کیست؟

نام بزرگترین شهر نیمکره جنوبی یعنی “سائو پائولو ” برگرفته از نام” شائول یهودی فریسی” است.کسی که به اعتقاد بسیاری عامل انحراف تعالیم مسیح علیه السلام بوده است.مسیحیان مغتقد هستند او مسئول انتشار مسیحیت در غیر یهودیان بوده است.دکتر علی الشیخ استاد دانشگاههای اسلامی قم که قبلا مسیحی بوده و اکنون شیعه شده است معتقد است آنچه پولس بر سر تعالیم حضرت مسیح ع آورد ، مشابه توطئه ای است که سقیفه بر علیه اسلام راستین روا داشت

رساله های که روح القدس از طريق پولوس رسول الهام فرمود
دوم قرنتيان اول قرنتيان روميان
فيليپيان افسسيان غلاطيان
دوم تسالونيکيان اول تسالونيکيان کولوسيان
تايتوس دوم تيموتيوس اول تيموتيوس
  فيلمان

1 نظر on “سان پائولو “یا “پائولوی قدیس” یا “پولس رسول” یا “شائول یهودی “کیست؟

  1. I really like it when individuals arrive jointly and share opinions, wonderful web site, preserve it up.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here