حقوق حیوانات + گوشت حلال ، زندگی پاک

مجموعه پيوست بخشي ازسلسله سخنراني هاي اينجانب در  سمينارهاي با عنوان  “گوشت حلال ،زندگي پاك ” بود
كه در  سال 86 در چند استان كشور و توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور برگزار گرديد .بديهي است
چون موضوعات در قالب پاور پوينت مي باشد و فاقد كلام و گويش تكميلي است تا حدي بر مفهوم اسلايد ها اثر گذار خواهد بود كه انشاء الله بينندگان آن را به بزرگي خود مي بخشند. مشاهده و ذخیره مقاله  در فرمت پاور پوینت
با احترام -دكتر طاهريان

باسمه تعالي

 “نگاهي به جايگاه و اهميت حقوق حيوانات ” 

انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام اديان آسماني از كرامت خاصي برخوردار است و حقوق و تكاليف زيادي دارد.در بستر تاريخ تا به امروز جوامع مختلف به تدوين قوانيني در جنبه هاي مختلف حقوق انساني پرداخته اند و با اعتقاد به ارزش و شايستگي هاي انساني ، حقوق بشر را كه پايه اصلي نظام اجتماعي است بنا نهاده اند.در عصر علم و تكنولوژي و صنعتي شدن جهان سيطره انساني بر تمامي مخلوقات و با تفكر توليد هرچه بيشتر و بهره برداري كامل از محيط پيرامون خود در طي سالها موجب گرديد تا انسانها به حد مجاز تصرف و تسلط خود بر حيوانات واقف نبوده و با وجود پيشينه ها ي تاريخي و مذهبي توجه چنداني به اين مسئله ننمايد. دخالت انسان در طبيعت و تغيير در شبكه و زنجيره هاي غذايي و ساختار مولكولي موجودات زنده اين پرسش را در مقابل تمام بشريت قرار داده است كه ” آيا ساير موجودات زنده از هيچ حقي در مقابل اين تغييرات برخوردار نيستندو همه چيز در طبيعت بايد در خدمت انسان ها باشد ؟”

 بر اين اساس امروزه لزوم پاسخگويي سازمان هاي بين ا لمللي متولي بهداشت انسان و دام و كشور هاي مختلف به مسائلي همچون غذا ،امنيت و ايمني غذايي ،سلامت و تجارت جهاني و نيز اهميت يافتن موضوعاتي مانند روابط در حال تغيير بين انسان ودام ، اولويت هاي پيشگيري نسبت به درمان و بحران هاي سياسي،  اقتصادي و اجتماعي ناشي از عدم توجه به بيماري هاي نوپديد و بازپديد ، الزامات اخلاقي در مواجهه با حيوانات را تحت نام حقوق و رفاه حيواني (animal welfare )توصيه نموده است . نكته قابل توجه اين است كه  آنچه را كه در دنياي امروز تحت عناوين مختلفي مانند رفاه حيوانات ، اخلاق دامپزشكي ، حقوق و حمايت از حيوانات و … مطرح مي شود ، اسلام در 1400 سال پيش دقيق تر و لطيف تر و با ضمانت هاي اجرايي دنيوي و اخروي بيان كرده است . در اين رابطه برخي نتايج قابل انتظار از اين نوشتار را كه با بهره گيري از آيات قران كريم ، احاديث و روايات و سخنان بزرگان و نيز توصيه هاي سازمان هاي بين ا لمللي در زمينه مسئوليت ها و وظايف انسان در قبال حقوق حيواني نگاشته شده است را مي توان بدين شرح خلاصه نمود :

1-همه مخلوقات خداوند و از جمله حيوانات از حقوقي برخوردارند.

2- دين اسلام قوانين و دستورهاي جامعي در زمينه حقوق حيوانات بيان داشته كه در نوع خود بي سابقه است .

3- در ايران باستان و فرهنگ ساير اقوام و ملل نوعي مقررات غير الزامي و بيشتر اخلاقي در زمينه ترحم و خوشرفتاري با حيوانات وجود داشته است .

4- بهداشت مواد غذايي و رعايت حقوق حيواني لازم و ملزوم يكديگر و ضرورتي انكار ناپذير از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت دام مي باشد.

                                                                                                                               دكتر فرهاد طاهريان

1 نظر on حقوق حیوانات + گوشت حلال ، زندگی پاک

  1. Soon after all, what a terrific website and beneficial posts, I’ll upload inbound website link – bookmark this net web site? Regards, Reader.

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here