هدیه گل بجای مصافحه با خانم ها

یکی از کارهای قشنگی که حاج آقای ما کرده بود توی کشتارگاه این بود که یک شاخه گل سرخ همیشه تو جیبش داشت و اگر زنی به عادت غربی ها می خواست باهاش دست بده و مصافحه کنه، گل رو در می آورد و بهش می داد و با لبخند می گفت که قواعد اسلام چیست و تو گلی و ارزشمندی و از این امور …واقعا کار تاثیرگداری بود

پردیگاو میراسول دو اسچی- ژانویه 2010

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. “دست دادن” یا “دست ندادن” « یادداشتهای مامورین اعزامی به برزیل

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد

*Click Here