معرفی برزیل

کانال های تلوزیونی برزیل

2010-03-08 // بدون نظر

بد نیست بدانیم چه می بینیم … اطلاعات تصویری ورودی به سیستم پرازش مرکزی انسان نیز باید شرایطی داشته باشد… تا سال 2016 کل برزیل قرار است دارای سیستم تلوزیون دیجیتالی شود- الان سائوپائولو –  […]

مسیحیت اوانجلیک

2010-02-28 // 2 نظر

شاخه ای از مسیحیت پروتستان که در قرن 18 در انگلیس پایه ریزی شد.مبانی آن به شرح زیر است اعتقاد به نیاز به تولد دوباره انسان بهرگیری از انجیل اهمیت و حکومت کتاب مقدس و رستاخیز مسیح […]

اطلاعاتی در مورد برزیل

2010-02-27 // بدون نظر

جمهوری فدراتیو برزیل بزرگترین و پرجمعیتترین کشور امریکای جنوبی است. پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است،دارای رتبه ششم جمعیت جهان با 199 میلیون نفرمی باشد- دارای نرخ مهاجرت خالص منفی است و […]

1 4 5 6
Click Here