دسته بندی نشده

حضور نماینده مرکز اسلامی برزیل در میزگرد ” حکم رجم در اسلام “در شبکه Rede TV برزیل

2010-08-05 // 3 نظر

در این میزگرد آقای ناصرالدین خزرجی از مرکز اسلامی  و سرکار خانم عواضه از مسئولین مدرسه لبنانیها و نیز خانم  لوسا نادر از جمعیت دفاع از حقوق بشر برزیل نیز حضور داشتند. در مورد اهمیت اجتماع […]

Click Here