دانلود فرم های مورد استفاده

تماس های تلفنی و تلفن اینترنتی در برزیل

2010-05-11 // بدون نظر

برنامه پویو اپسیلون کلیه تماسهای زمینی برزیل و آمریکا و 6 کشور دیگر دنیا مجانی است قیمت تماس موبایل در کشورهای مختلف حدود2.5 تا 7 سنت یورو بر دقیقه است برنامه اسکایپ این برنامه ها با چند […]

Click Here